Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Głosowanie

Głosowanie

To kluczowy etap Świerklanieckiego Budżetu Obywatelskiego.


Głosowanie potrwa od dnia 8 października do 16 października 2019 roku.


Na projekty z  listy danego sołectwa mogą głosować tylko uprawnienie mieszkańcy tego sołectwa. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia biorące udział w głosowaniu dołączają do karty do głosowania zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Głosujący może zagłosować  maksymalnie  na 3 projekty, przyznając każdemu z nich  inną liczbę punktów – odpowiednio 3, 2, albo 1.

 

Wykaz punktów do głosowania określony będzie zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec. W czasie trwania głosowania nie wolno w miejscach głosowania prowadzić agitacji, ani żadnej innej kampanii, zachęcającej lub zniechęcającej do jakiegokolwiek projektu. Za wybrane do realizacji zostaną uznane takie projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym sołectwie. Jeśli dwa lub więcej projekty poddane głosowaniu  uzyskają tę samą liczbę punktów, o wyborze projektu do realizacji zdecyduje  losowanie.

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach wyznaczonych do głosowania lub też za pomocą platformy internetowej ePUAP. 

Należy pamiętać, że osoby małoletnie poniżej 16 roku życia biorące udział w głosowaniu  muszą dołączyć do karty do głosowania zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w procedurze budżetu obywatelskiego.

 

 

 

POPRZEDNI KROK                                                                                                                                                           NASTĘPNY KROK