Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Do dnia 25 października 2019 roku ogłoszona zostanie lista zwycięskich projektów, czyli takich, które zrealizowane zostaną w 2020 roku. Ogłoszenie listy projektów do realizacji, wybranych przez mieszkańców w wyniku głosowania nastąpi w formie zarządzenia Wójta, dostępnego na stronie BIP. Ponadto  lista opublikowana będzie na stronie internetowej www.swierklaniec.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Punktach Informacyjnych Budżetu Partycypacyjnego.

 

POPRZEDNI KROK