Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszeń

Każdy zgłoszony projekt zostanie skonsultowany do dnia 19 września w sposób bezpośredni lub za pomocą urządzeń  teleinformatycznych z jego autorem w celu uszczegółowienia projektu i w razie potrzeby możliwości wprowadzenia modyfikacji.  Projekty będą podlegać weryfikacji formalnej, która przeprowadzi powołany przez Wójta Gminy  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
Do 30 września 2019r. ogłoszona zostanie lista tych projektów, które zostały zweryfikowane i mogą zostać poddane głosowaniu.

 

POPRZEDNI KROK NASTĘPNY KROK