Gmina Świerklaniec: budżet obywatelski

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Zgłaszanie projektów przez Mieszkańców

Projekty IV edycji zgłaszać można od dnia 19 sierpnia do dnia 9 września 2019 roku.
Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy Świerklaniec. Propozycje projektu mogą zgłaszać jedynie mieszkańcy tego sołectwa, którego dotyczy dany projekt.

 

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

Formularze dostępne są od dnia 14 września 2019 roku w:

Urzędzie Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3 i w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Parkowa 32
poniedziałek 7:30-17:00,
wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30,
piątek 7:30-14:00


W dniach od dnia 19 sierpnia do dnia 9 września 2019 roku formularze będą dostępne również:

1) Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3 i w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Parkowa 32
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-14:00

2) Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, ul. Główna 52,
poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek 9:00-16:00

3) Orzechowskie Centrum Kultury w Orzechu, ul. Sobalaków 5,
wtorek 18:00-19:00
środa 18:00-19:00

4) Dom Sportowca w Nowym Chechle, ul. Leśna 5. 
wtorek 16:00-18:00
czwartek 16:00-18:00

 

  1. Sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym chcesz realizować projekt w ramach Świerklanieckiego Budżetu Obywatelskiego. Można to zrobić telefonując do Urzędu Gminy Świerklaniec tel. 032 284 74 00. To bardzo ważne, ponieważ w ramach Świerklanieckiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty, zlokalizowane na gruntach gminnych.
  2. Oszacuj wstępnie koszty realizacji projektu i sprawdź, czy kwota nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojego sołectwa.
  3. Krótko uzasadnij dlaczego mieszkańcy powinni poprzeć twój projekt. Napisz, jakie korzyści przyniesie.
  4. Jeśli masz materiały dodatkowe – mapki, szkice, kosztorys – dołącz je do wniosku.
  5. Pamiętaj, że Twój wniosek musi poprzeć co pisemnie na formularzu najmniej 1 mieszkaniec danego sołectwa.
  6. Wypełniony, kompletny formularz należy złożyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec z dopiskiem na kopercie  „Budżet Obywatelski” najpóźniej w ostatnim dniu składania propozycji projektów ( liczy się data wpływu korespondencji).

NASTĘPNY KROK